Prosjekt:

Håndtering av råteskader i kulturminner på Svalbard

Grunnleggende og helt ny kunnskap knyttet til livsvilkår for- og forekomst av råtesopp er innhentet og systematisert

I et felles prosjekt har NIKU og Mycoteam beskrevet og dokumentert hvilke råtesopper som lager skader i kulturminnenene på Svalbard. I prosjektet er det utviklet metodikk for råteundersøkelser, og metoder for vedlikehold og reparasjon av råteskader.

 

Prosjektet sier i rapporten at det har vært svært verdifullt å kunne gjennomføre undersøkelsene i det omfanget som midlene fra miljøvernfondet har muliggjort. Prosjektet mener videre at resultatene er viktige for både å sikre en optimal forvaltning av kulturminnene, med tilpassende metoder for undersøkelse, analyser, vedlikehold og reparasjoner.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 250 000 kroner.