Prosjekt:

Opplæring og videreutdanning av isbjørvakter for cruiseturisme

Vellykkede kurs for 12 nye isbjørnvakter er gjennomført

 

Det ble arrangert isbjømvakt-kurs på havnekontoret og på skytebanen.

 

Responsen både fra lokalbefolkning og fra interesserte fra fastlandet var overveldende, og det var langt flere som møtte opp enn de kunne ta unna i denne gjennomgangen.

 

Kurset ble derfor tilbudt på flere datoer, det var delt opp i tre blokker, som var 1- teoretisk intro, 2- praktiske øvelser og seminar rundt forsvarlig bruk av skytevåpen/pyrotekniske midler på skytebanen, og 3- en gruppe-øvelse hvor deltakerne skulle komme med løsninger på relevante scenarier i felt.

 

Kurset har på forhånd vært annonsert med flere annonser i Svalbardposten. Totalt 12 deltakere gjennomgikk kurset, som ble holdt av to instruktører, Rupert Krapp og Audun Tholfsen. Flere av deltakerne har siden fått anledning til å samle praktisk erfaring som isbjørnvakt på cruise fartøy i regi av Pole Position Longyearbyen.

 

Pole Position anser prosjektet som svært vellykket. De sier at både de forebyggende og holdningsskapende elementene og de praktiske og konkrete utfordringene ble behandlet og de har dermed lagt fundamentet for en kvalifisert og velforberedt isbjørnvakt-tjeneste.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr 26 000 til kurset.