Prosjekt:

Fra Svalbardguide til Arktisk miljøambassadør

Formålet med prosjektet var å gjøre Guide- og turlederopplæringen på Svalbard til et helhetlig og kompetansegivende utdanningstilbud innen miljøbasert reiseliv, med bærekraftig reisemålsutvikling som overordnet filosofi

 

Forprosjektets analyse av fremtidige behov og utfordringer for reiselivet på Svalbard og i Arktis har sett betydningen av å utvikle et studium på Svalbard med et langt større perspektiv enn kun å heve Svalbardguidens kompetanse og det lokale reiselivets kvalitet. Fra å kvalifisere til lokale guider, bør utdanningen utvikles til å kvalifisere Naturguider, som er godt rustet til å organisere og lede grupper i hele den arktiske regionen.

 

Hovedprosjektet ble igangsatt i juni 2008 og i rapporten kan vi lese:

«Utviklingen av Arktisk Guidestudiet holder milepælplanen og fagplanen er ferdig. Det gjenstår arbeid innen utvikling av de forskjellige fagområder og detaljer her, inert arbeidet er i god rute. Markedsføringen har stastet og vi har mottatt mange forespørsler og interessemeldinger. Studiet er klart for oppstart høsten 2009.»

 

Svalbards miljøvernfond støttet forprosjektet med kr 231 000 og de to neste prosjektene før oppstart av studie med kr 950 000.