Prosjekt:

Dynamikk i kalvende og surgende breer

Ny nettside som formidler informasjon om isbreer

 

Prosjektet har fremskaffet visuell informasjon om utviklingen i en surge på et stadium tidligere enn det som er vist tidligere der fronten går fram, og hvor det likevel er mye bresprekker.

 

Rapporten fra prosjektet sier at mer kunnskap om surge kan forhindre ulykker på bre. I tillegg til å redde liv vil gevinsten også være at det settes i gang færre redningsaksjoner. Prosjektet har imidlertid også dokumentert at det er stor forskjell på hvordan forholdene ser ut fra bakken og dermed vurderes der, og informasjon man kan få fra en posisjon høyere opp og synliggjort nytten av bilder av breer fra lufta.