Prosjekt:

Heritage Survey of the Arctic Coal Company

Våren 2008 fikk Michigan Technological University 45 000 kroner i støtte til kulturminneprosjektet Heritage Survey of the Arctic Coal Company

 

 

Cameron Hartnell (Ph.D Candidate) og Seth DePasqual (MS Candidate) utførte sommeren 2008 feltarbeid på Svalbard.

 

Om sitt arbeid sier Cameron Hartnell og Seth DePasqual selv at ”prosjektet har bidratt til Sysselmannen på Svalbards kulturminneforvaltning ved å frembringe ny kunnskap om det historisk viktige selskap Arctic Coal Company. Arkivstudiene har frambrakt hittil ukjente historiske data fra denne perioden. Den arkeologiske undersøkelsen knytter historiske hendelser til stedet der de skjedde. Prosjektet har gitt grunnlag for en kulturminneforvaltning som vil komme Longyearbyens innbyggere og andre til gode. Dette gjelder spesielt for den grundige dokumentasjon av ACCs Gruve Nr 1 med tilhørende anlegg, som fremstår som en av de viktigste Kulturminner fra Svalbards først kull- og mineralperiode”.

 

Resultater av prosjekter som får støtte skal gjøres tilgjengelig for publikum. Miljøvernfondet støttet derfor deltakelsen på Svalbardseminaret i januar med kr 20 000 hvor Seth DePasqual holdt foredraget: How did it all start? Mine No.1, Arctic Coal Company`s first coal mine in Longyear City, from 1906 to 1915.