Prosjekt:

Økoturismebedrift

Svalbard villmarkssenter er første sertifiserte økoturismebedrift på Svalbard

 

Svalbard Villmarksenter AS er en av de første sertifiserte bedriftene i landet og har også vært med å utarbeide kriteriene.

 

De mener arbeidet som er gjort vil ha stor betydning for det videre arbeidet med å utvikle Norsk reiseliv i en miljøvennlig retning.

 

Det er viktig at Svalbard kan henvise til at vi i hvert fall har en sertifisert bedrift. de håper det kommer flere til etterhvert.

 

Svalbards miljøvernfond støttet prosjektet med kr 25 000.