Prosjekt:

Visitors guidelines

Inntil nå er tre prosjekter med støtte fra Svalbards miljøvernfond avsluttet. Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) fikk i fjor høst 74 000 kroner til utarbeidelse og trykking av ”Visitors` guidelines”, en veiledning for besøkende i Arktis

 

AECO sier til Svalbards miljøvernfond at de ønsker å takke for økonomisk støtte, og en rekke andre for faglig innspill til innhold, med håp om at trykksaken faller i smak!

Veiledningen omhandler miljøhensyn, kulturelle og sosiale hensyn samt sikkerhet, og brosjyren vil bli distribuert blant passasjerer, mannskap og guider om bord på alle ekspedisjonscruiseskip med tilknytning til AECO på Svalbard, Jan Mayen og Grønland. AECO er en internasjonal organisasjon for ekspedisjonscruiseoperatører. Organisasjonens formål er å sikre at ekspedisjonscruise og turisme i Arktis utøves med størst mulig hensyn til det sårbare naturmiljøet, lokale kulturer og kulturminner.

Brosjyren fra AECO er et godt eksempel på hva Svalbards miljøvernfond kan gi støtte til. Fondsmidlene kan blant annet brukes til informasjons- og opplæringstiltak.

De to andre prosjektene som er gjennomført med støtte fra Svalbards miljøvernfond er kurs i jakt- og fiskeoppsyn i regi av Longyearbyen Jeger og fiskerforening og en forstudie fra NINA om miljøeffekter av turisme i Arktis.