Refusjon av avgift

 

Alle reisende til Svalbard må betale en miljøavgift på 150 kroner som automatisk inngår i prisen ved kjøp av fly- og cruise billetter. Fastboende på Svalbard må også betale avgiften, men de kan få denne refundert. Som fastboende regnes alle som er innført i befolkningsregisteret for Svalbard.

Svalbard skattekontor står for det praktiske arbeidet med refusjon til fastboende. Slik går du frem for å få refundert avgiften:

 

Privatpersoner

1. Ta vare på reisedokumentasjon for nedreisen. Som reisedokumentasjon godtas boardingpass eller annen bekreftelse på gjennomført reise fra Svalbard.

 

2. Fyll ut elektronisk refusjonsskjema som finnes på skjemasiden til sysselmesteren, www.sysselmesteren.no Refusjon etter dette skjemaet kan ikke kreves for reiser betalt av arbeidsgiver, NAV, Pasientreiser eller lignende.

 

 

Arbeidsgivere

Det kan inngås skriftlige avtaler om refusjon med arbeidsgiverne på Svalbard. Arbeidsgiverne skal sende inn et eget skjema om refusjon for arbeidsgivere til skattekontoret. Skjema finnes på skjemasiden til sysselmesteren, www.sysselmesteren.no

 

Tidsfrist

Refusjonskrav må være fremmet innen tre år etter faktisk reisedato.

For ytterligere spørsmål om refusjonsordningen, ta kontakt med Svalbard skattekontor på telefonnummer 79 02 36 70 eller svalbard@skatteetaten.no