Prosjekt:

Vindskjul ved Laguna

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til vindskjul ved laguna

 

Koronapandemien gjorde det vanskelig å få gjennomført prosjektet som planlagt, men det ordnet seg til slutt. Fikk ikke tak i leiesag til vindskjul 1 verken i Barentsburg eller Longyearbyen. LoFF kjøpte derfor eget sagbruk. Det siste vindskjulet ble i tillegg svært vakkert bygget i bare drivved. Ekstra hyggelig at klima- og miljøvernministeren med følge kunne stå for selve åpningen av vindskjulet.

 

Vi ser at vindskjulene er godt besøkt og tror at de bidrar til at flere tar en tur ut nå som de kan sitte i skjul for vind. Begge skjulene har oppmontert alle plakatene slik at vi tror at dette bygger kunnskap om lokalt dyreliv. Økt kunnskap gir økt mulighet for at lokalbefolkning tar bedre vare på eget nærmiljø. Skjulene med skiltene inni skjul og ved siden av skal bidra til at folk forstyrrer dyrelivet i Laguna mindre.