Prosjekt:

Vedlikehold av gamle sykehuset på Hiorthhamn

Restaurering av vinduer i det gamle Sykehuset på Hiorthhamn er nå fullført. Prosjektet er dokumentert gjennom sluttrapport utarbeidet av håndverker Tore Storm Jortveit. Her beskriver han trinnvis hvordan arbeidet er utført frem til ferdigstilt prosjekt. Det gamle sykehuset på Hiorthhamn brukes i dag som en privat hytte, opprinnelig satt opp i Advent City i 1909 og senere flyttet til stedet huset står i dag

 

 

Eiere av hytten Torgeir og Else-Marie Prytz er opptatt av å bevare huset som er et automatisk fredet kulturminne og er en del av kulturmiljøet fra gruvetiden på Hiorthhamn. Gjennom prosjektet er det satt inn tilsatsvindu som både øker isolasjonsevnen og reduserer tidligere problem med kondens og soppdannelse.