Prosjekt:

Varme- og energiplan for Longyearbyen

Høsten 2011 fikk Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF midler til utarbeidelse av en varme- og energiplan. Resultatet av prosjektet er en rapport som beskriver de ulike behovene for varme og elektrisitet, fra produksjonene i kraftverket til brukeren i ulike bygninger, med en tiltaksliste for videre arbeid

 

 

Rapporten fra prosjektet viser at det er store muligheter for energieffektivisering noe som igjen vil føre til miljøgevinster.

 

Rapporten viser at det er mangelfull informasjon om energiflyten i Longyearbyen. Dette gjelder både strøm og varme og det er grunn til å tro at det er store variasjoner i energibruken i de ulike byggene.

 

Rapporten beskriver en tiltaksliste som beskriver forslag på flere nivåer, og alle gir viktige bidrag til Longyearbyens lokalstyre sitt arbeid for å nå sine miljømål og optimalisere energiutnyttelsen.

 

Ifølge Bydrift er arbeidet med å redusere strømforbruket er allerede i gang. Pumpene i energiverket og i fyrhusene er i ferd med å bli ombygd og noen er allerede blitt frekvensstyrte. Dette reduserer strømbehovet i energiverket og distribusjonssystemet for varme. Vann og avløpsrør som holdes frostfrie med el-kabel bygges inn i kasser med varmerør, og kabler og strømforbruket fjernes. Motorvarmerne reduserer strømbruken ved at det nå monteres reguleringsutstyr for å begrense tilgjengelig effekt og brukstiden ved hjelp av automatsikring, uteføler og tidsur. Gatebelysningen bygges om til LED lamper og reduserer behovet med 80%.

 

Rapporten fra prosjektet sier at det er et stort behov for holdningsendringer hos befolkningen, driftsoperatører og eiere av bygg i Longyearbyen. Det er gjennomført en Energi og Miljø konferanse, der informasjon om forskjellige nyttige tiltak ble presentert og diskutert.

 

Videre anbefaler rapporten at arbeidet med en detaljert lokal energi- og klimaplan startes, og at det utarbeides en strategi for gjennomføringen av tiltakene som er beskrevet.

 

Totale prosjektkostnader er kr 211 905. Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 140 000.