Prosjekt:

Vadefuglbestandene i Kongsfjorden

Rapport fra kartlegging av vadefuglbestandene i Kongsfjorden

Foto: Geir Wing Gabrielsen

 

 

Aktuelle områder rundt Kongsfjorden er nå kartlagt for å finne viktigste områdene for vadefugler. Områdene varierer fra uberørte, delvis berørte og lokaliteter med mye trafikk av mennesker. Sammenlignet med tidligere undersøkelser er det nå, i følge dette prosjektet, indikasjon på en generell nedgang i antall og artsmangfold i 2014. Resultatene fra prosjektet kan nyttiggjøres i arealforvaltning i Ny-Ålesund og i generell forvaltning av vadefugl på Svalbard.

 

Se sluttrapport for mer informasjon om metode og resultat.