Prosjekt:

Utvidelse av polarsamlingen på skolebiblioteket

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til innkjøp av bøker til polarsamlingen på skolebiblioteket

 

Skolebiblioteket kjøpte inn bøker om klima og miljø og bøker til polarsamlingen for hele beløpet som ble tildelt. Bøkene blir lånt av elever og lærere både til skoleprosjekter og til egen lesing.

 

Skolebiblioteket hadde lite bøker om klima og miljø og polarsamlingen hadde ikke blitt utvidet i noen år. Miljøvernfonds midlene gjorde mulig å kjøpe inn bøker som manglet.

 

Bøkene blir regelmessig lånt av elever og lærere til egenlesing og som ekstra kilder til prosjekter på skolen. De utgjør en viktig bidrag for elevenes kunnskap om klima, miljø og polarområdene, noen som kan ha en positiv effekt for miljøet.