Prosjekt:

Tiltak på freda bygg – London 3

London 3 har fått et løft og står nå på trygg grunn

 

 

Bygget er ett av fire hus som ble flyttet fra Ny-London til Blomstrand under gruvetida, og disse bygningene er viktige kulturminner i Ny-Ålesund. På grunn av permafrosten har bygningen etter hvert seget, noe som har ført til skjevheter i konstruksjonen. London 1 og 2 har de siste årene blitt rettet opp utvendig og restaurert.

 

London 3 er løftet opp med kran, grunnen er deretter rettet opp og huset er satt opp igjen på nye puter. Råteskadet virke i kledning og gulv har også blitt skiftet ut.

 

Les mer om prosjektet i rapporten og se bildeserie fra flyttingen.