Prosjekt:

The arctic adventure of Dioxy

Morsom og informerende animasjonsfilm om CO2 syklusen. Vi følger "Dioxy", et karbon molekyl fra Gruve 7 nær Longyearbyen, fra det blir brent på kraftverket og omgjøres til CO2, til det blir lagret i de porøse bergartene under Adventdalen

 

 

I rapporten fra prosjektet bak animasjonsfilmen står det at siden 2007 har Longyearbyen fungert som hjem for et unikt vitenskapelig prosjekt, ledet av UNIS sammen med partnere. Visjonen til «Longyearbyen CO2 laboratorium prosjektet» er å få Longyearbyen til å bli et CO2-nøytralt samfunn. Karbondioksid (CO2) som slippes ut fra det l okale kull-kraftverk vil bli lagret i et reservoar av porøse bergarter, ca 700 m under Adventdalen.

 

Filmen viser at CO2 lagret i grunnen ikke slippes ut direkte til atmosfæren og dermed ikke bidrar til drivhuseffekten, og tilhørende global oppvarming. Men er det trygt?Kan det lekke? Hvor lenge vil det bli under jorden? Dette er spørsmål stilt av det offentlige, og småskala tester som Longyearbyen CO2 lab gjør er avgjørende for å forstå hva CO2 gjør i reservoaret. Svalbards avhengighet av kull gjør det til et perfekt eksempel for å illustrere CO2 syklusen.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr. 40 000 til prosjektet.

 

 

 

 

Lenker:

Se serien her