Prosjekt:

Symposium for et bærekraftig reiseliv

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med AECOs konferanse Friske Fraspark

Foto: NMBU

 

Forskersymposiet ble gjennomført mandag 5. september 2016 med deltakelse fra NMBU, UiT, Universitetet i Nord, Nordlandsforskning, NINA, UNIS, reiselivet og Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (NVP). Alle deltakerne på symposiet deltok også på reiselivskonferansen.

 

Målet med symposiet var å etablere en felles arena for FoU-miljøer innen reiseliv. Møtet ble i høyeste grad en samarbeidsarena for forskere innen reiseliv, og mellom forskning og næringen. Møtet resulterte i konkrete tiltak som gjensidige møter og deltakelse på hverandres prosjekter og undervisning.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte prosjektrapport.