Prosjekt:

Sveatårnet til Sjøskrenten

Svalbards miljøvernfond har bidratt med midler for å flytte flytårnet i Svea til Sjøskrenten

 

Et viktig mål for prosjektet var at lokale entreprenører og byggfagelever som blir engasjert i de konkrete byggearbeidene skulle øke sin teoretiske og praktiske kunnskap om ombruk og sirkulærøkonomi.

 

Samarbeidspartnerne som var engasjert i avslutningsprosjektet i Svea så stor verdi i at noe av bygningshistorien fra Svea ble tatt vare på, og bidro med dugnadsarbeid, ekstra godvilje, spons og snille priser til prosjektet.

 

De som tok ansvar for flyttingen av Sveatårnet fra Svea til Longyearbyen måtte gå mange runder for å finne løsninger og ble utfordret og engasjert. Disse firmaene viste tydelig stolthet med å ha fått til noe såpass annerledes, og publiserte nyheter i sine kanaler. Landingsfesten som samlet alle som hadde bidratt med transporten, fundamenteringen og de første arbeidene for å få tett bygg, ble en veldig artig samling.

 

Prosjektet har et uttalt mål om å benytte mest mulig gjenbruksmaterialer. Demonteringsarbeidene ble imidlertid ikke utført på en måte som gjorde gjenbruk av materialene enkelt. Når spiker og skruer bare tas halvveis ut før materialer kastes i en haug, er det krevende å skille ting fra hverandre seinere. Håndverksbedriftene er ivrige og flinke til å finne dører og vinduer som kan brukes, og alle dører og vinduer som er satt inn i bygget i Longyearbyen er enten gjenbruk eller feilbestillinger som har stått på lager lokalt. Når det kommer til stenderverk, isolasjon og platematerialer, som er mer standard sortiment, er det mindre vilje til å gjenbruke på byggeplass.

 

Tilpasning av løsninger til eksisterende bygg har tatt vesentlig lengre tid enn entreprenørene estimerte. Slike arbeider krever mye av den enkelte håndverker fordi man hele tiden må løse små problemer som det ikke finnes standard utførelse på. Vi har hatt med enkelte virkelig gode håndverkere, som tydelig har hatt glede av slike utfordringer, mens andre nok ville trenge bedre oppfølging for å holde den forventede produktiviteten oppe. Vi har hatt evalueringsmøter med de største samarbeidspartnerne for å sammen vurdere læringspunkter og videre samarbeid.

 

Siste fase av innredningsarbeider er gjennomført i samarbeid med lokal møbelsnekkerbedrift, byggfaglinja på Longyearbyen Videregående Skole og et lokalt elektrikerfirma. Det har vært et ønske å få med mange i arbeidene slik at flere skal få et eierskap til prosjektet og bygget. Engasjementet og nysgjerrigheten fra de som har jobbet med den innvendige trappa av Link&lock fra Svea, bygging av innvendige vegger og elektrisk anlegg har gitt mye energi og glede til prosjektets foreløpig siste del.

 

Det er mye jobb å være byggherre for et slikt prosjekt, og vi har som privatpersoner hatt mye å lære og mye å gjøre i året som har gått. Vi har engasjert mange venner og bekjente i dugnadsarbeid, men har også lagt store deler av fritiden vår i prosjektet. Det er ting vi sikkert ville gjort annerledes om vi skulle gjøre det på nytt, men det har vært en spennende prosess, og vi har hatt en god dose flaks på veien.

 

Bildereportasje

https://www.isbjoern.no/Sveataarn/a.htm