Prosjekt:

Svalbards ringed seal harvest

Prosjektet Svalbards ringed seal harvest dokumenterer normal vekst og god kondisjon hos ringsel, men stiller også spørsmål om redusert utbredelse av fjordis påvirker ungeproduskjon og overlevelse

 

 

Jakt på ringsel har lite omfang og årlig skytes det nå under 100 dyr på Svalbard. Jakten har ingen betydning for populasjonsdynamikken og påvirker ikke den samlede bestanden, men jegere bidrar med å samle inn prøver som er svært viktige for kunnskap om arten.

 

Gjennom sesongen 2012 og 2013 ble det samlet inn totalt 80 prøver. Selv om utvalget er lite viser det at ringselen har normal vekst og god kondisjon. Data er også sammenstilt og viser godt samsvar med målinger gjort i 1981-1982 og 2002-2004.