Prosjekt:

Svalbards isbreer, en reise i Svalbards blå verden

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til bokprosjekt om Svalbards isbreer

 

Dette prosjektet har ledet fram til et bokmanus om isbreene på Svalbard. Breene er noen av våre viktigste klimaarkiv og historiene de forteller gir innsikt i tidligere klimaendringer – og hjelper oss å forutsi hva som kan skje i framtida. Hvor raske er klimavariasjonene, kan jorda bli vippa ut av balanse?

 

Boka er skrevet for å kunne gi en grundig, men lettfattelig forståelse for hva breer er og hva de bidrar med av kunnskap. Boka forteller om kjennetegn ved Svalbardbreene, og tar for seg klimaarkivet vi bruker for å rekonstruere tidligere tids klima. Boka er skrevet for å kunne nå en bred lesergruppe, og tilby en innføring i klimahistorie, forskning på klima og hvordan det kan gå i fremtida. Faguttrykk er lettfattelig forklart og formidler hvilket rikt informasjonsbibliotek breene er.

 

Boka har til hensikt å formidle kunnskap om isbreene våre og hvilken rolle de spiller i klimasystemet. Klimasystemet er svært kompleks og selv små variasjoner i et av systemets komponenter kan lede til store endringer i klima. Breene på Svalbard er svært følsomme for variasjoner og deres endringer gir en viktig indikasjon på hva som skjer og vil skje i resten av Arktis.

 

Boka tar for seg klimavariasjoner vi har hatt de de siste millioner år og forteller om rollen breene spiller som klimaarkiv og klimapåvirker. – Hvordan arbeider forskere for å rekonstruere tidligere klima, og hva vet vi om årsakene til tidligere klimasvingninger? Boka tar for seg noen av årsakssammenhengene for klimasvingningene vi har hatt i løpet av istidene. Den er skrevet for å kunne nå en bred lesergruppe og faguttrykk er lettfattelig forklart. Det faglige materiale er krydret med historier og unike bilder fra feltarbeid og andre utforskninger av øygruppa. Boka har til hensikt å gi økt forståelse for kompleksiteten bak endringer i klima. Målet er å bidra med kunnskap, og i tillegg å vekke interesse hos leserne, slik at de selv kan lese og undre videre i ulike sjangre og landskap.