Prosjekt:

Svalbards fugler – enkel felthåndbok

Longyearbyen feltbiologiske forening har gjennom dette prosjekt gitt ut en enkel felthåndbok for fuglelivet på Svalbard