Prosjekt:

Svalbardfrø i boks

Prosjektet Svalbardfrø i Svalbard Globale frøhvelv fikk våren 110 000 kroner i støtte fra Svalbards miljøvernfond. Prosjektet ønsket å sikre Norges arktiske flora og genetisk diversitet for fremtiden ved å lagre frø i Svalbards Globale frøhvelv

 

Prosjektet har sendt miljøvernfondet rapport fra innsamlingsarbeidet.
Ansvarlig for prosjektet har vært Inger Alsos, UNIS.