Prosjekt:

Svalbardflora.no

Et nytt og oppdatert floraverk for Svalbard er på plass! Svalbardflora.no representerer en solid informasjonskilde for alle som er interessert i karplanter på Svalbard

 

 

Det første nettstedet over Svalbards flora (svalbardflora.net) ble opprettet i 2007.

Svalbardflora.no er et viktig verktøy for forskere og andre som arbeider med for eksempel effekter av klimaendringer, overvåking av vegetasjon og flora og andre prosjekter der korrekt informasjon om karplanter på Svalbard er nødvendig.

 

Nettstedet inneholder blant annet oppdaterte prikk-kart for observasjoner av alle artene og er tilrettelagt for nettbrett og smarttelefoner.

 

Ta en titt på svalbardflora.no og les vedlagte prosjektrapport!