Prosjekt:

Svalbard Turn – Tråkkemaskin

Svalbard Turn har kjøpt inn en ny og mye mer miljøvennlig tråkkemaskin - til glede for Longyearbyens befolkning

Foto: Svalbard Turn