Prosjekt:

Svalbard Resykkelerings Workshop

Siden februar 2019 har Svalbard Resykkelerings Workshop hatt åpent stort sett to ganger i uken – hver uke! Til nå er mer enn 100 sykler satt i stand, og de har hatt mer enn 1000 besøkende på verkstedet.

 

Svalbard Resykkelerings Verksted ble opprinnelig grunnlagt i september 2016 som et sted der studenter kan møtes og reparere sykler og ski. Svalbards miljøvernfond gav da støtte til verktøy og utstyr. Etter hvert utviklet verkstedet seg til et sted for hele Longyearbyen hvor fastboende og studenter kan møtes, sosialisere og få hjelp til å fikse sykler, ski eller til og med snøscootere. Verkstedet setter også i stand sykler fra i avfallstasjonen.

 

For å kunne tilby faste åpningstider var de avhengige av personer som kunne ha ansvar for dette. Man hadde ikke råd til å lønne de, men ønsket å gi en anerkjennelse av frivillighetsarbeidet og noen ‘lommepenger’ – en kompensasjon. Svalbards miljøvernfond gav støtte til dette i 2018