Prosjekt:

Svalbard Intertidal Project 2015

Prosjektet bygger på tidligere studier gjennomført i perioden 2008-2014. Det er samlet inn prøver av brunalger fra 20 lokaliteter langs hele kysten av Spitsbergen. Målet er å vise endringer i artsfordelingen av brunalger de siste 25 år, som følge av klimaendringer

 

 

Prosjektet er i sin helhet rapportert gjennom en egen prosjektnettside som viser hvor feltarbeidet ble gjennomført og hvilke prøver som ble tatt.