Prosjekt:

Svalbard Intertidal Project – 2014

Undersøkelser i tidevannsonen viser sammenheng mellom innstrømming av varmere vann sør på Svalbard og mer varmekrevende arter

 

 

Prosjektet er i helhet rapportert gjennom en egen prosjektnettside som viser hvor feltarbeidet ble gjennomført og hvilke prøver som ble tatt.