Prosjekt:

Svalbard bryggeri – forbrenningsanlegg for mask

I bryggeriproduksjon produseres det en stor mengde avfall i form av biomasse (mask). Denne massen ønsket Svalbard bryggeri å benytte til å produsere energi, på en miljøvennlig måte.

I vanlig bryggeriproduksjon, benyttes mask til dyrefor for bønder i nærområdet. Slik mulighet har en ikke på Svalbard. De søkte derfor Svalbards miljøvernfond om midler til å kjøpe inn et forbrenningsanlegg for masken.

 

Anlegget er nå oppe og går, og i tillegg til å varme opp egne lokaler leveres overskuddsvarme ut på fjernvarmenettet i Longyearbyen.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.