Prosjekt:

Sublethal effects of marine diesel on Arctic scallop fitness

Potensielle effekter ved utslipp av marin diesel

 

 

Prosjektet har vurdert effekten av marin diesel på Haneskjell (Chlamys islandica) og bidrar med kunnskap på et fagfelt som er lite kartlagt. Prosjektet er også relevant i forbindelse med overgang fra tungolje til marin diesel i en del av skipstrafikken rundt Svalbard.

 

Haneskjell er også en potensiell biomarkør for å avdekke utslipp til marint miljø. Prosjektet viser blant annet til forsinket kjønnsmodning og redusert testosteron nivå i Haneskjell utsatt for dieselutslipp.

 

Mer informasjon om resultatene fra prosjektet i vedlagt rapport.