Prosjekt:

Strømsparende tiltak på North pole expedition museum

North pole expedition museum har fått midler til å installere LED belysning

 

Resultat av prosjektet:
Redusert strømforbruk.

 

Miljøeffekt/miljøgevinst av tiltaket/prosjektet, sluttvurdering:
Ved å ta i bruk mer energieffektive og miljøvennlige LED-løsninger, har museet oppnådd et betydelig lavere strømforbruk. Siden LED-belysning har vesentlig lengre levetid enn alternativene, vil tiltaket også føre til redusert fraktvolum til og fra Svalbard, samt mindre avfall.