Prosjekt:

Søppeltokt og mikroplast i havet og på land

Svalbards miljøvernfond har støttet Polarflokken barnehage med midler til søppelryddetokt

 

Søppeltoktet ble gjennomført 15.06.2023 med 62 barn, foreldre og ansatte fra Polarflokken barnehage. Søppeltoktet gikk til Rundodden, hvor stranden ble ryddet for 88 kg søppel.

 

Gjennomføringen var svært vellykket. Barnehagen har tidligere erfaring med gjennomføring av søppeltokt. Vi merker stort engasjement hos barna, og ser at de snakker mye om søppeltoktet både i forkant og etterkant av turen. Barnehagen har høyt miljøfokus, og denne satsingen på opplæringen av barn mener vi er svært viktig for at barna skal bli engasjert i miljøvernarbeid og få gode holdninger i forhold til å ta vare på miljøet. Toktet er med på å ha felles fokus og mål sammen med barn, foreldre og ansatte, noe som virker veldig motiverende. Forarbeidet og gjennomføringen av søppeltoktet skaper økt engasjement og gir økt bevissthet i forhold til miljøvern, fokus på vern av dyreliv og konsekvenser av forsøpling i naturen. Se vedlagt rapport for mer informasjon om hvordan vi har jobbet.

Søpla ble kildesortert på stranda sammen med hovedansvarlige, barn og foreldre. Dette innbød til spennende og lærerike samtaler om hvilke skader den søpla vi fant kan gjøre på dyrelivet, og hvor lang tid det tar å bryte ned denne type søppel. Det var i hovedsak mye plast, garnkuler, tau, jern/metall og glass.

 

Stort engasjement blant barn, personal og foreldre i forkant, under og etter søppeltoktet skaper gode holdninger som gir stor miljøeffekt. Dette påvirker vårt ønske om å fortsette å ha fokus på å ta vare på Svalbards natur. Vi merker at barna minner oss på viktigheten ved å plukke søppel, selv på kortere turer i nærmiljøet.

 

Gjennom tiltak og aktiviteter i løpet av hele året, og spesielt i tiden før søppeltoktet, ser vi at personalet, barna og familiene deres har fått økt kunnskap og fokus på å bekjempe forsøpling. I år har vi fått økt kunnskap om skadevirkninger som microplast har i havet og på land.
Dette kommer til syne gjennom gode samtaler hvor barn selv får undre seg over egne erfaringer gjort når vi har tatt prøver av jordsmonn rundt barnehagen og undersøkt dette i mikroskop, samt erfaringer de gjør under søppeltoktet.

 

Barnehagen har laget en egen søppeltoktsang, som barn og personale øver på i forkant av søppeltoktet. Den synges med stor iver på båten hjem fra strandryddinga.