Prosjekt:

Søppeltokt og gjenbrukskunst i Polarflokken barnehage

På strandrydding på Elveneset 4. september ble det av entusiastiske voksne og barn plukket 420 kg med søppel

 

 

Stranda på Elveneset ligger i et område med mye trafikk, både privat ferdsel og organisert turisme. Barnehagen mener en ren strand vil være godt synlig for de som ferdes i området.

 

Styrer Trine Berntsen sier gjennomføringen av årets søppeltokt var svært vellykket, det er et stort engasjement hos barna både i for- og etterkant av toktet. Barnehagen har et stort miljøfokus og mener at denne satsingen på opplæring av barna er svært viktig for lokalsamfunnet. Det er motiverende og gjennomføringen av søppeltoktet gir et engasjement og fører til økt bevissthet i forhold til miljøvern.

 

Styreren sier videre at et nytt delmål av året var å lage gjenbrukskunst av noe av søppelet som ble funnet, noe som ga ekstra interesse ved sorteringen. Det var stor kreativitet i barnegruppa i prosessen med å lage kunstgjenstanden. Som for øvrig ble solgt for kr 2000 under auksjonen til årets tv-aksjon i oktober.

 

På sine søppeltokt har Polarflokken barnehage til sammen plukket hele 1148 kg med søppel.

 

Totale prosjektkostnader var kr 132 840, og Svalbards miljøvernfond bidro med kr 40 000.