Prosjekt:

Søppelamnesti del 3

Tredje runde med søppelamnesti støttet av fondet er nå sluttført

 

Prosjektet har bidratt til innsamling og behandling av over 35 tonn herreløst avfall fra Longyearbyen sentrum. Avfallet har hovedsaklig vært ødelagte sleder, jerrykanner, paller og annet skuterrelatert utstyr.

 

Hele 56 ungdommer stilte opp og ryddet da vi hadde ryddedugnad i slutten av juni 2018. Mye avfall ble ryddet fra Nybyen, og en stor mengde paller ble fjernet fra tundraen. Ungdommene jobbet hardt og ble ordentlig slitne og skitne. I tillegg har SNSK hatt folk som har jobbet med å rydde i byen, som også har fått levere avfallet uten kostnad til miljøstasjonen.

 

Prosjektet har bidratt til en vesentlig ryddigere og triveligere by. Longyearbyen lokalstyre fortsetter å jobbe sammen med Store Norske om både forebyggende tiltak samt ytterligere opprydding.