Prosjekt:

Søppelamnesti – Del 1.

God respons på søppelamnesti for bil- og snøscootervrak

 

 

Longyearbyen lokalstyre har i dette prosjektet samlet inn og sendt ned vrak til fastlandet for resirkulering.

 

Totalt ble det samlet inn 57 biler og 64 snøscootere. Prosjektet bidrar til opprydding i Longyearbyen og fjerning av hensatte «eierløse» kjøretøy.

 

Svalbards miljøvernfond har også innvilget støttet til del 2 av prosjektet med spesielt fokus på snøscootervrak i bosettingen. Prosjektet (13/59) er ikke avsluttet ennå, men pr. oktober 2014 var det samlet inn 26 bilvrak og 163 snøscootervrak.