Prosjekt:

Solceller på privathus

Svalbards miljøvernfond har støttet et prosjekt med solceller på privathus

 

Det er montert til sammen sju solcellepaneler sør og nord på taket som kan produsere 6kWh.  Produksjon av strøm vises i en egen app.

 

Prosjektet er vellykket, men tok lenger tid enn planlagt. Prosessen opp mot LL om tillatelse, levering av solcellene, levering av fester til tak og at håndverkere skulle ha kapasitet til å montere tok lenger tid enn forventet.

 

Måler ble montert i slutten av mars 2023 og har ifølge den spart utslipp tilsvarende 287 kilo CO2, eller 115,3 kilo kull.

 

I april ble det produsert 100 kWh, selv om det var snø på panelene i lengre tid og overskyet vær. I mai produserte panelene 20kWh på fire dager.