Prosjekt:

Små Hytter av søppel

Rapport fra forprosjekt oppsumerer suksessfaktorene

 

 

Skikk & Bygg fikk tildelt 50 000 kroner til forprosjekt for å undersøke om «miljøkunst»-innstallasjonen Små Hytter av søppel fra havet kan oppføres på Svalbard.

 

Målet med prosjektet er å bidra med informasjon om drivende søppel og særlig sette plastsøppel på dagsorden. Ved å bruke kunst og arkitektur som virkemidler ønske prosjektet å sette i gang en offentlig debatt, reflkesjon og skape holdningsendringer rundt plast som miljøtrussel. Målgruppa for prosjektet er Alle: fra barn og ungdom, til studenter, lokalbefolning, fiskerinæring og oljeindustri.

 

Undersøkelsene som er gjort i forprosjektet viser at det er mulig å oppføre en midertidig hytteinstalasjon bygget av marint avfall i Longeyarbyen. Det er mulig, sier rapporten, med er avhengig av et godt samarbeid mellom Longeyarbyen lokalstyre, Sysselmannen, lokalbefolkningen og kunstner.