Prosjekt:

Slaktevekter ‑ jegerdata gir ny kunnskap

 

 

Svalbardreinens kroppsvekt forteller mye om bestandens tilstand og reproduksjonsevne. Slaktevekter sammen med informasjon fra reinsdyrkjevene gir økte muligheter for å studere disse forholdene i jaktområdene.

 

Jegeren er nøkkelen til slik informasjon og bidrar dermed aktivt til en god forvaltning av svalbardreinen. Prosjektet kjøpte inn 200 vekter i 2016. I tillegg hadde NP fra før av investert i 40 vekter. Dette ble toppet med ny finansiering gjennom COAT Infrastructure (www.coat.no) som gjorde at samtlige jegere fikk utdelt en slaktevekt i 2017.

 

Dette prosjektet har bidratt til at samtlige jegere får tilbud om å ta med en liten lett digital vekt og veie reinsdyrslaktet i felt. Over de to årene, 2016 og 2017 som prosjektet har foregått, har henholdsvis 74 % og 91 % av jegerne som felte dyr levert inn slaktevekter. I 2017 ble jaktrapporteringen utvidet til å omfatte også slaktevekt og fellingssted. Dette vil sikre at informasjon om slaktevekt inngår som et viktig tilstandsmål i den samlede overvåkingen av svalbardrein.

 

Det er mange ulike bruksområder for slaktevektdata. Innenfor forskning og forvaltning er dyrets kroppsmasse ofte det mest brukte tilstandsmålet for å overvåke endringer i bestandene. Når slike data finnes over flere år vil dyrenes vekt kunne fordeles over faktisk alder (bestemt fra kjeven) og kjønn og settes i sammenheng med miljøvariasjon og sommerforhold.

 

Tilstandsmålet, slaktevekt, er særdeles viktig å samle inn på Svalbard der reinen lever i et naturmiljø som er i stor endring som følge av klimaoppvarmingen. Høstvekta antas å ha stor betydning for reinsdyrenes kondisjon gjennom vinteren og er således et viktig målet på hvordan dyrene er berett til å møte en arktisk vinter.

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.