Prosjekt:

Skisse til kyststi

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) har utarbeidet en beskrivelse av kyststien med attraksjoner, eksisterende og foreslått infrastruktur

 

 

Det er en forventning at turismen til Svalbard vil øke i årene som kommer. Politiske signaler sier at det er ønskelig å konsentrere turismen til Longyearbyen og Isfjorden, noe som kan dempe bruken av resten av Svalbards natur. Det meste av det som er å oppleve på Svalbard av fauna og flora finnes i Isfjordområdet. I tillegg ønsker man at befolkningen i Longyearbyen også skal bruke nærområdet mer, og bli stolte eiere av fugle- og dyrelivet som er unikt på flere måter. Det er også et viktig poeng at mange av artene er lite sky for mennesker, noe som gjør det mulig for alle å få minneverdige opplevelser.

 

Denne rapporten tar bare for seg den foreslåtte kyststien i Longyearbyen som starter ved ærfuglkolonien og hundegårdene og ender på steintippen i Bjørndalen. Her beskrives de lokale attraksjonene i fugle- og dyreliv, kulturminner og aktiviteter som kan oppleves langs kyststien. I tillegg beskrives en rekke forslag til etablering av infrastruktur som støtter det enkle turlivet som toaletter, benker, bålplasser, vindskjul og informasjonsvalg.

 

Les mer om prosjektet i den detaljerte og fyldige rapporten som er vedlagt.