Prosjekt:

Skiltprosjekt Longyearbyen – detaljprosjektering

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til informasjonsskilt i Longyearbyen

 

Prosjektgruppa er svært fornøyd med resultatet. Vi er glad og stolt over utsmykningen og tilretteleggingen som skiltsøylene representerer. Det svært gode samarbeidet mellom partene i prosjektet må fremheves som et samarbeid preget av vilje til å finne gode og varige løsninger på vegne av felleskapet, lokalmiljøet og kulturminnene.

 

Resultatene har hatt verdi mens prosjektet har pågått, samt varig verdi etter at prosjektet er realisert og avsluttet. Ettersom prosjektet har pågått over år med store endringer i både lokalsamfunnet og reiselivet, har også mulighetsrommet endret seg underveis. Fokus på resultatoppnåelse har vært konstant, men det har vært behov for en dynamikk og fleksibel tilnærming fra involverte i prosjektet. Det har gjort at prosjektet har bidratt til å identifisere nye muligheter, og vi har benyttet prosjektet til å skyve en helhetlig utvikling fremover.

 

Prosjektet har midlertid møtt på mange utfordringer (som bla. langvarig prosjektperiode på over fire år, skifte av prosjektleder, leverandørutfordringer, totalentreprise, pandemi, påfølgende utfordringer i anleggsbransjen, leveransetreghet og reklamasjonssak). Prosjektet har vært komplekst, Visit Svalbard har brukt mye kapasitet på prosjektet.

 

Hjem – Signs of Svalbard