Prosjekt:

Sikring og istandsetting av taubanebukker i Longyearbyen

Taubanebukkene i Longyearbyen er blant de mest markante kulturminnene i byen. Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) er ferdig med istandsettingen av "Sykehusbukken", og denne er nå friskmeldt

Svalbard Bygg igang med restaurering av taubanebukken ved sykehuset. Foto: Svalbard Bygg

 

Bukkene fra Gruve 1B/4 og 2B og bukkene fra Taubanesentralen og ut langs Burmaveien er automatisk fredet i henhold til svalbardmiljøloven, mens bukkene fra Gruve 5 og 6 er vedtaksfredet etter samme lovverk. Det er flere viktige miljøaspekter knyttet til bukkene, blant andre sikkerhet knyttet til menneskelig ferdsel i bukkenes nærhet og kulturminneverdien – symbolet på byens nerve og eksistensgrunnlag.

 

I henhold til rapporten «Teknisk-industrielle kulturminner i Longyearbyen og omegn. Verneverdi og forvaltning» er tilstanden tilfredsstillende på de fleste taubanebukkene. Undersøkelser av rundt 50 taubanebukker foretatt av NIKU og Mycoteam i 2012 viste imidlertid at svært mange av dem er svekket av råteskader i fundamentene ved overgangen mellom jord og luft. Dette var utgangspunktet for prosjektet.

 

SNSK igangsatte i 2013 et langsiktig prosjekt med å istandsette taubanebukkene som er preget av råteskader og svekkelser. Til reparasjon av sykehusbukken ble det valgt en metode der fundamentbeina ble byttet ut under bakkenivå. Denne metoden er teknisk solid og gir et autentisk utseende på bukken etter tiltaket, men er også tids- og kostnadskrevende.

 

SNSK fikk høsten 2016 tildelt ytterligere kr 660 000,- i tilskudd til reparasjon av fundamenter på 5-6 bynære taubanebukker. For denne istandsettingen er det valgt en enklere metode. Parallelt med prosjektet blir det utarbeidet en manual for istandsetting av taubanebukker. Manualen skal ferdigstilles i løpet av 2017.

 

Gjennomføringen av prosjektet har vært i nært samarbeid med kulturminnemyndighetene.

 

 

SNSK og Svalbard Bygg gir en orientering om restaureringsarbeidet til Klima- og miljødepartementet og styret i Svalbards miljøvernfond. Foto: Elisabeth Kaddan