Prosjekt:

Shrimp (Pandalus borealis) populations of Isfjorden and Kongsfjorden

Effekter av tråling og predasjon på rekebestanden

 

 

Gjennom prosjektet er det gjennomført en komparativ studie mellom Kongsfjorden og Isfjorden. Prosjektet viser at trålingen ikke påvirker populasjonsstrukturen i ytre deler av fjordene ved å sammenligne Kongsfjorden hvor det ikke er tillatt med bunntråling og Isfjorden hvor det tråles etter reker.

 

Resultatene viser at det innad i hver fjord er store forskjeller som trolig skyldes predasjon fra atlantisk torsk og polartorsk. Akvaplan-niva anbefaler i prosjektet at forvaltningen også bør fokusere på vern av ulike oppvekstområder for reker innad i fjordene.