Prosjekt:

Ship Traffic Particulate Matter Emission (SHIPMATE)

I SHIPMATE-prosjektet er det gjennomført målinger av en rekke forurensningskomponenter og aerosoler på Mt. Zeppelin observatoriet i løpet av 2014 og 2015

 

 

Målet for prosjektet var 1) å kartlegge hvor mye skipstrafikken bidrar til de observerte svevestøv-nivåene og 2) identifisere tidsrom i eksisterende tidsserier som i betydelig grad er påvirket av lokale utslipp fra skipstrafikken.