Prosjekt:

Rypehabitatmodell for hele Svalbard

En storskala GIS-studie som viser fordeling av egnede hekkehabitater på sentrale deler av Svalbard

 

 

Habitatmodellen som presenteres i en rapport fra Norsk Polarinstitutt, bidrar med viktige grunnlagsdata om fordelingen av egnede hekkehabitater for svalbardrype på Spitsbergen. Fra modellen har prosjektet utarbeidet digitale kart som kan være arbeidsredskap i forbindelse med f. eks forvaltning av verneområder, konsekvensutredninger for naturinngrep og ferdsel, utvikling av bestands- og høstringsmodeller og evaluering av fremtidige effekter av klimaoppvarming på rypebestanden.

 

Kartproduktene vil gi både forskere og forvaltere lett tilgang til kunnskap som prosjektet tror er viktig for å utøve kunnskapsbasert, økologisk forsvarlig forvaltning av rypas leveområder på Svalbard.

 

Prosjektet har kostet 511 000 kroner, og Svalbards miljøvernfond har bidratt med 175 000 kroner.