Prosjekt:

Russisk fangst – den første overvintringsfangsten på Svalbard

Katalogisering av de russiske gjenstandene er i utgangspunktet et 3-årig prosjekt støttet av Svalbards miljøvernfond. I perioden 01.01.‐ 30.12.2014 er 1653 gjenstander blitt katalogisert fra lokalitetene Recherchefjorden, Russekeila, Stabbelva, Sørkappvatnet, Skoltneset, Kapp Lee og Kinghamna. I tillegg har alle skjelettdeler og alle store tregjenstander fra forskjellige lokaliteter blitt katalogisert.Alle de katalogiserte gjenstander er nå plassert i magasinet

 

 

Gjenstandene fra russiske fangstasjoner på Svalbard ble gravd ut av den russiske arkeologen Vadim Starkov på forskjellige lokaliteter i perioden 1978‐2004. Gjenstandssamlingen var tidligere oppbevart i Pomormuseet i Barentsburg og ble i 2007 flyttet til det kulturhistoriske magasinet til Svalbard museum i Longyearbyen.

 

Gjenstandene var ikke konservert og de var lagret i pappesker hvor ulike materialer (tre, jern, lær, keramikk) ligger sammenblandet. Totalt var det 200 pappesker med gjenstander og 157 større gjenstander som skipsdeler, bøttestaver og lignende. Samlingen er anslått å være tilsammen ca. 10000 gjenstander.

 

Ved sluttfasen av prosjektperioden høsten 2014 er det til sammen igjen 166 esker igjen av de opprinnelige 200 eskene. Disse er sortert og befinner seg i magasinet. Det gjenstår derfor en betydelig jobb før alt er registrert.

 

Alle gjenstander som så langt er registrert kan søkes opp gjennom digitaltmuseum.no. Mer informasjon om registreringsarbeidet i sluttrapport fra Svalbard museum.