Prosjekt:

Rødlistearter i Longyearbyen og Bockfjorden

Prosjekt med støtte fra miljøvernfondet har bidratt til endringer i den nye rødlisten for karplanter på Svalbard. Artsdatabanken offentliggjør i dag ei ny en revidert offisiell rødliste for norske arter

Den nye rødlisten innholder en del endringer for karplanter på Svalbard. For 16 av artene skyldes endringene i hovedsak ny kunnskap om artene. UNIS har hatt et strekt fokus på sjeldne planter under feltarbeid de siste årene. Den økte kunnskapen har ført til en rekke endringer i rødliste-status for karplanter på Svalbard.

 

Svalbard miljøvernfond har gitt støtte til tre prosjekt som har bidratt med ny og oppdatert kunnskap til rødlisten.