Prosjekt:

Rett plass rett form

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjekt for gjenbruk og sirkulær økonomi

 

Prosjektet Rett Plass Rett Form har bidratt til at det i perioden 2019 til 2023 har vært forsøkt og gjennomført mange prosjekter med gjenbruk av materialer og hele bygg på Svalbard. Noen av disse prosjektene er del av våre fysiske omgivelser i dag og flere har gitt nyttig kunnskap og kompetanse hos lokale myndigheter og næringsliv. Ikke minst har prosjektet i perioden bidratt til en viktig holdningsendring hos flere i byggebransjen, som har ført til større bevissthet om knapphet i materialressursene og behovet for å tenke nytt rundt gjenbruk.

 

Pengestøtten fra Svalbard Miljøvernfond har gått til utredning av hvordan man skal gjenbruke bygg gjennom prosjektet som kalles Elvegrenda. Store Norske Boliger er byggherre. For Elvegrendas del har man tatt fire steg som er avgjørende:

 

1. Prosjektet har gitt bedre utnyttelse av et allerede bebygget areal med en økning fra 32 til 82 boliger og har samtidig løst situasjonen på en måte som gir bedre uteoppholdsrom, trafikkforhold og boforhold.

 

2. Det er utviklet en strategi for refundamentering og gjenbruk i trinn som tillater lavere investeringer, at man kan bygge, lære og justere underveis, samt at flest mulig boliger kan bebos gjennom prosessen.

 

3. Gjennom en konkret og nøyaktig bygningsanalyse av de eksisterende modulene har prosjektet funnet hvilke deler av de eksisterende byggene man bør ta med videre med tanke på CO2-utslipp, kostnader og områdets identitet.

 

4. I lys av Longyearbyens energisituasjon og de eksisterende modulenes tekniske standard har prosjektet valgt et konsept som oppgraderer tekniske løsninger og etterisolerer ytterflater. Prosjektet har utarbeidet en arkitektur med materialer og tekniske løsninger som gjør det ferdige boligområdet klart for 50-100 nye år.

 

5. Longyearbyens fargeplan er en svært viktig del av byens identitet. Elvegrenda-prosjektet har analysert og nytolket fargene i området slik at de opprinnelige fargeprinsippene videreføres i detaljene, mens helheten får en oppgradering med varme tundrafarger som vi i stor grad mistet i saneringen av bebyggelsen i Lia.

 

Tildelingen fra Svalbard Miljøvernfond skulle benyttes i et konkret byggeprosjekt. Tildelingen i seg selv har gitt LPO Arkitekter en viktig støtte som ga oss stor motivasjon og pågangsmot. Slik Rett Plass Rett Form utviklet seg tok det litt tid før vi fant et konkret prosjekt som passet med målsetningen for midlene. Elvegrenda-prosjektet slik det foreligger nå, er resultat av tildelingen, og har gitt vesentlig kunnskap for framtidig gjenbruk av bygg på Svalbard.

 

Rett Plass Rett Form har ført til reduksjon av avfall, forsøpling og miljøskade gjennom ombruk av materialer som allerede er i bruk lokalt istedenfor tilvirkning og transport av nye materialer og avfallshåndtering.

 

Prosjektet har også bidratt til å ta vare på bygg som det knytter seg historier og identitet til.

 

Elvegrenda-prosjektet har bidratt til å skaffe konkret kunnskap om hvordan man kan gjenbruke modulbygg i tre. Besparelsen av å gjenbruke de eksisterende modulene er på 209,5 kg CO2e/m2. Ved å etterisolere modulene til TEK17 kan vi spare opptil 630 kg CO2e/m2/år.