Prosjekt:

Restaurering kjøkkenvinduer – sykestuen i Hiorthhamn

Gamle sykehuset på Hiorthhamn er en vernet bygning som i 2017 var hundre år gammel. Nå er vinduene restaurert med støtte fra Svalbards miljøvernfond.

 

Den brukes i dag som privathytte, og er et godt bevart bygg, noe det er ønskelig å fortsette med.

 

I 2015 ble vinduene i stua restaurert med god effekt. Som en følge av det var det ønskelig å gjøre det samme på kjøkkenet hvor det er to vinduer. For å øke isoleringsevne samt hindre kondensproblemer og råte i øst og sørvendt vinduer i kjøkkendelen av sykestuen, har de indre glassene fått ny ramme og tilsats vindu satt inn.

 

Det sørlige vinduet har fått ny ramme for det indre vinduet. Alle innervindu kan nå åpnes og luftes slik at vi unngår råte og kondens. For det østlige vinduet ble det en mer komplisert jobb ettersom det ble oppdaget råte i karmbjelkene. Hele vinduet måtte dermed inn til Longyearbyen for restaurering, samt at all isolasjon ble tatt ut og vasket for gjenbruk.