Prosjekt:

Restaurering av verdens nordligste lokomotiv

Tilstandsrapport om verdens nordligste damplokomotiv i Ny-Ålesund er ferdigstilt. Resultatet er rustent

 

 

I september 2012 fikk Kings Bay AS gjennomført en tilstandsvurdering av verdens nordligste lokomotiv av metallkonservator Jan Petter Brennsund ved Norsk Folkemuseum.

 

Lokomotivet som er bevart var et av de første damplokomotivene som kom til Ny Ålesund i 1917. Det er opprinnelig en 1909 modell som ble kjøpt brukt fra Salangverket i Troms.

 

Lokomotivet er produsert ved Borsig fabrikken i Berlin. Dette var da en av Europas største produsenter av lokomotiver. Lokomotivet har vært i drift fra det kom opp og antagelig frem til slutten av 1950 årene. I 1970 ble det ryddet opp og alle lokomotiver, maskineri, skinneganger og diverse stål ble solgt som skrap. Men heldigvis ble Borsig lokomotivet spart. Lokomotivet har stått ute omtrent der det står i dag siden gruven ble lagt ned. I 1982 ble lokomotivet malt opp av noen jernbaneentusiaster. Siden er 5 kullvognet blitt satt opp på sporet bak lokomotivet.

 

I tilstandsrapporten kan vi lese at i 1982 var det kun en synlig rustskade midt på kullbeholderen på høyre side forårsaket av at det hadde ligget vått kull i beholderen. I løpet av de siste 30 år har tilstanden forverret seg betraktelig. Det er særlig rusten som ligger inne i skjøter som er bekymringsfull. Her sprenger rusten delene fra hverandre fordi rust fyller mer enn rent stål. Om det ikke foretas konserverende/preventive inngrep vil all kledning av tynnplater (førerhytte, kulltanker og kjeleplater) være borte/falle av toget i løpet av få år.

 

Av ulike tiltak som nevnes i rapporten er et at lokomotivet bør flyttes lengre bort fra fjorden da lokomotivet blir utsatt for salt fra fjorden. Saltet virker svært korrosivt på stål både ved at det binder fuktighet og øker korrosjonshastigheten. Midlertidige tiltak som høytrykksvasking er også foreslått.

 

Det er et stort arbeid å konservere eller restaurere lokomotivet og det blir en vurdering om det vil lønne seg å sende det til fastlandet fremfor å gjøre dette på stedet. Totale kostander i forprosjektet er vel 40 000 kroner.