Prosjekt:

Restaurering av lokomotivet i Ny-Ålesund

Både lokomotivet og vognene er ferdig restaurerte og tilbake på plass i Ny- Ålesund

 

 

Lokomotivet med tilhørende vogner er et svært viktig kulturminne både for Ny-Ålesund og Svalbard. I forbindelse med 100 års jubileet til Kings Bay i 2016 ble toget valgt ut som et prioritert kulturminne, ettersom det har fulgt bedriften helt siden det kom til Ny-Ålesund i 1917. Lokomotivet er et Borsig 1909 damplokomotiv og ble kjøpt av Kings Bay Kull Comp. A/S fra Salangsverket i Troms i 1917. Lokomotivet har stått ved Mellageret siden 1963 da gruvedriften opphørte som følge av den store gruveulykka i 1962.

 

Gjennom år med påvirkning av vær og vind, særlig saltvannsprøyt fra sjøen, var det et høyst nødvendig tiltak å få istandsatt toget.

 

I mars 2016 ble lokomotivet løftet opp og fraktet med båt til Tromsø, før det ble transportert videre med trailer til Sørumsand. Restaureringsarbeidet har vært omfattende og det er lagt ned en stor arbeidsinnsats fra museet og engasjerte frivillige.

 

I februar 2017 ble det sendt tilbake til Ny-Ålesund, og siste finish ble gjort i april. For en mer detaljert beskrivelse av restaureringen; se vedlagte rapport utarbeidet av Museene i Akershus avd. Aurskog-Hølandsbanen.

 

 

Ved siden av å restaurere lokomotivet har også vognene blitt satt i stand. Lokale ressurser i Kings Bay er brukt til dette arbeidet. Se egen rapport vedlagt.

 

Lokomotivet med vogner er nå tilbake på sin plass og står som et minnesmerke over kulldriften i Ny-Ålesund. Det vil i mange år framover bidra til å fortelle historien om gruvetiden og verdens nordligste jernbane til turister, besøkende og fastboende.