Prosjekt:

Restaurering av Fangsthytta på Revneset

2009 er offesielt kulturminneår og i løpet av året har Svalbards miljøvernfond gitt over en million kroner til ni kulturminneprosjekt. Et av prosjektene som fikk støtte var restaurering av Fangsthytta på Revneset

 

 

Våren 2009 fikk Anders Ringheim 40 000 kroner i støtte til veldikehold av kulturminnet han og familien har på Revneset. Det ble gitt støtte til restaurering og Fangsthytta er nå utvednig renovert. I prosjektrapporten står det at det er lagt ny papp på tak og vegger. Klemlekter på vegger ble revet forsiktig for gjenbruk. Gammel papp ble revet og det ble gjort mine utbedringer av taktro. Ny papp er lagt på. Langs veggen ble torva spadd opp før veggene ble kledd. Torva ble lagt på plass etter endt jobb.

 

Anders Ringheim har skrevet en liten rapport fra prosjektet som kan leses nedenfor.