Prosjekt:

Restaurering av det gamle sagbruket i Ny-Ålesund

Arbeidet med å restaurere det gamle sagbruket i Ny-Ålesund er nå gjennomført.

 

 

Arbeidet med å restaurer4eNy-Ålesund har Svalbards største samling av fredete bygg. I tillegg til de fredete byggene er det 11 bygg som er verneverdige. Ett av disse verneverdige byggene er Saga. Dette er sagbruket som ble bygget i Ny-Ålesund i 1947. Bygget huser fortsatt det gamle sagverket, og er et verdifullt tilskudd til byens kulturmiljø.

 

Bygget har de siste årene stått ubrukt, og tundraen hadde krøpet opp mot veggene i bygget, noe som gjorde at fukt ar trengte inn i treverket i veggene. Taket var i dårlig forfatning og måtte repareres, og det var behov for tiltak for å hindre at vegetasjon voksete inntil veggene igjen.

 

Kings Bay fikk i 2016 midler av Svalbards miljøvernfond til å restaurere det gamle sagbruket. Prosjektet ble satt i gang høsten 2017. Råteskadet treverk ble byttet ut og det ble gravd drenering rundt hele bygget. All gammel papp på taket ble revet av og byttet ut med ny.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.